Toppers Class X
Toppers 2021-22
SSE Toppers

Aditya Patel
95.4%

Hitesh Bhrigu
90.4%

Mayank Kaim
90.2%

Samiksha
89.8%

Pari
89%
English

Aditya Patel
95%

Himanshi Tomar
95%

Chesta Gautam
93%

Chirag Khaiwal
93%

Hitesh Bhrigu
92%

Deepak
91%

Deepika Rana
90%
Hindi

Samiksha
95%

Pari
95%

Aditya Patel
94%

Himanshi Tomar
93%

Chesta Gautam
91%

Kareena
90%
Mathematics

Aditya Patel
100%

Vansh Kumar
91%

Deepanshi Verma
91%

Aryan
90%

Vansh Bhardwaj
90%

Ritika
90%
Science

Aditya Patel
95%

Hitesh Bhrigu
95%

Mayank Kaim
95%

Aryan
95%

Vansh Bhardwaj
95%

Yazhini Sarukesi
95%

Rajat Mungali
93%

Pari
92%

Yash Kajla
92%

Milan Bhardwaj
91%

Franklin Kujur
91%
Social Science

Samarth
97%

Mayank Kaim
96%

Om Gangwar
96%

Aaditya
95%

Deepika Rana
94%

Aditya Patel
93%

Pari
93%

Milan Bhardwaj
93%

Hitesh Bhrigu
92%

Yazhini Sarukesi
92%

Rohit Parida
92%

Ish
92%

Himanshi Tomar
91%

Chesta Gautam
91%

Rajat Mungali
91%
Toppers 2020-21
Toppers 2019-20
Toppers 2018-19
Toppers 2017-18
Toppers 2016-17
Toppers 2015-16